Mytoori

Hardin Ng Tadhana

Garden Of Fate

Richard Supat

Tagalog

Dumaranas tayo ng hirap sa buhay upang ang mga aral nito ay tumimo sa ating kaluluwa. Ang aklat na ito ay koleksiyon ng mga tula tungkol sa pagmumuni upang makita ang ganda ng buhay na puno ng pagmamahal at pagpapala.

English

Sometimes life teaches us hard lessons so it will make a mark on our souls. This is a collection of life reflections written in poems that would make us realize and appreciate the value of a blessed and love-filled life.