Mytoori

Takipsilim

Sunset

Perla Bagayaua

Tagalog

Ang tula ay tungkol sa napakagandang pagtatakipsilim sa Pilipinas. Subalit higit pa sa ganda ang nakikita ng tao . Sa oras na nabighani ka sa kanyang ganda, wala kang magagawa kundi magbulay sa iyong sarili atmakalikha ng tula.

English

The poem 'Sunset' is a description of a beautiful afterglow in the Philippines. But people see it more than the sun setting. Once you get drawn to its majestic beauty, you cannot help but to reflect inside you and even write a poem.