Mytoori

The Atlantis Union - part 1

De Atlantis Unie (Boek 1) - deel 1

Mark Kerrigan

English

The Atlantis Union is a 10,000-year-old organisation, founded after the destruction of Atlantis. William Baeder is revealed as the new heir of Atlantis who must help the Union access the ancient vaults on the sunken island. However, Professor Julian Troussos, acting regent and head of the ruling council of the Union, will stop at nothing to retain his power. Time and time again, Troussos’ immortality seems to be his salvation, or does it eventually turn out to be a curse? This is the first part of a full-length novel.

Dutch

De Atlantis Unie is een 10.000-jaar oude organisatie, gesticht na de vernietiging van Atlantis. William Baeder is de troonsopvolger van Atlantis die de Unie moet helpen de kelders op het gezonken eiland te openen. Maar Professor Julian Troussos, waarnemend regent en voorzitter van de Hoge Raad van de Unie, wil koste wat kost zijn macht behouden. Troussos' onsterfelijkheid lijkt hem keer op keer te redden, of zal het hem uiteindelijk fataal worden? Dit is het eerste deel van een volledige roman.