Tagalog & English

Hardin Ng Tadhana

Garden Of Fate

€ 5
TagalogDescription
Dumaranas tayo ng hirap sa buhay upang ang mga aral nito ay tumimo sa ating kaluluwa. Ang aklat na ito ay koleksiyon ng mga tula tungkol sa pagmumuni upang makita ang ganda ng buhay na puno ng pagmamahal at pagpapala.
TagalogNotes
Ang nilalaman ng aklat na ito ay mga tula na nakasulat sa wikang Tagalog at isinalin sa wikang Ingles. Ang pagsasalin ng mga ito ay ginawa ng may akda. Ang may akda ay isang Filipino na bihasang magsalita at sumalat sa wikang Ingles.
Richard Supat