Tagalog & English

Tayo Na!

Its Us!

€ 3
TagalogDescription
'Tayo Na' ay tula tungkol sa mga batang umiibig. Ito ay galing sa pagtugaygay sa mga ikinikilos kung sila ay may nagugustuhang tao. Ang literal na pagsasalin ay 'halika na' subalit ang salitang balbal sa tagalog ay 'tayo na'
TagalogNotes
Ang tula ay isinulat sa wikang Tagalog at isinalin sa wikang 'English'. Ang pagsasalin ay alinsunod sa maingat na pananaliksik ng may akda upang ang bawat salita ay may nakakawiling tugma subalit walang nawawala sa pagsalin. Bilang isang Filipino siya ay nagsasalita at sumusulat sa Tagalog at matatas na 'English'.
Perla Bagayaua